Ota yhteyttä
Blogi Jätevesisuunnitelma – tarvitsenko sellaista ja miten sen toteutan?
jatevesisuunnitelma mokille

Jätevesisuunnitelma – tarvitsenko sellaista ja miten sen toteutan?

Kun nyt voimassa oleva jätevesiasetus tuli lopullisesti voimaan vuoden 2019 loppupuolella, tuli monelle aiheesta lukiessa lievää stressiä ja sana ”jätevesisuunnitelma” toistuvasti eteen. Tuon asetuksen varsinaisessa tekstissä määritellään jätevesisuunnitelmaan vaadittava sisältö, mutta siinä ei oteta kantaa, kuka voi suunnitelman tehdä. Sen tullessa voimaan, oli yleisesti se käsitys, että suunnitelman voi laatia vain FISE-pätevyyden omaava jätevesisuunnittelija. Julkisuudessa oli paljon puhetta resurssien riittävyydestä, kun kaikki vanhatkin mökit ja haja-asutusalueiden talot tarvitsevat hyväksytyn suunnitelman sekä järjestelmän. Tämä ei kuitenkaan käytännössä ollut tarkoitus, vaan Ympäristöministeriön vuonna 2017 julkaistussa Ympäristöoppaassa tarkennetaan, että ”Selvitys on tarkoitettu niin yksinkertaiseksi, että pääosa kiinteistön omistajista voi tehdä sen itse.” Erona on siis se, että moni pieni jätevesiremontti voidaan toteuttaa itse tehdyllä selvityksellä varsinaisen jätevesisuunnitelman sijaan.

Tämä onkin se käytäntö, joka on tullut meille täällä Pikkuvihreässä tutuksi jo lukuisissa mökkikohteissa. Kiinteistön omistaja voi itse laatia selvityksen muodostuvista jätevesistä sekä niiden käsittelystä ja hyväksyttää sen kunnassa ennen muutosten toimeenpanoa. Tästä annamme seuraavassa blogikirjoituksessamme käytännön ohjeita.

Lisätietoa alkuperäisistä lähteistä löytyy mm. Finlexistä sekä Haja-asutuksen jätevesioppaasta.

Milloin jätevesisuunnitelma on pakollinen?

Jätevesiasetus laadittiin suojelemaan vesistöjä ja siksi sen piiriin tulivatkin heti ensisijaisesti ranta-alueilla sekä pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Kiinteistön omistaja on vastuussa jätevesien oikeasta käsittelystä.

Jätevesisuunnitelma tai -selvitys on pakollinen jos,

Kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004 ja sen jätevesijärjestelmä ei täytä nykyvaatimuksia

Kiinteistö on enintään 100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueella, uusimisen määräaika umpeutui 31.10.2019

Jätevesisuunnitelma tai -selvitys on pakollinen jos, omistat ennen vuotta 2004 valmistuneen kiinteistön, jossa rakennukset sijaitseva alle 100 m rannasta tai pohjavesialueella. Kun jätevesiselvitys tai -suunnitelma on tehty, se ohjaa tekemään oikeat ja riittävät parannukset. Myös muut, yli 100 m rannasta tai pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt on saatettava vastaamaan jätevesiasetuksen määräyksiä, kun kiinteistöllä tehdään muita isompia muutostöitä, esimerkiksi uudisrakentamisen yhteydessä.

Jätevesiremonttia eikä -suunnitelmaa kuitenkaan tarvitse tehdä lainkaan, mikäli kiinteistössä on käytössä vain kantovesi ja kuivakäymälä. Eikä myöskään silloin, jos kiinteistö on luvitettu ja rakennettu 2004 jälkeen, koska silloin on jo uusia säädöksiä noudatettu.

Käytännössä, vaikka määräaika on umpeutunut, paljon näitä jätevesiremontteja tehdään edelleen. Kunnilla ei juurikaan ole ollut resursseja valvoa mökkiläisiä ja monet ovat viivytelleet ratkaisujen kanssa. Tämä viivyttely on kuitenkin usein turhaa – jätevesiselvityksen teko on ainakin mökkikohteissa melko helppoa ja usein jätevesien puhdistuskin onnistuu pienillä talokohtaisilla harmaavesisuodattimilla, joiden hinnat asettuvat 600-1500 euron väliin. Monet ovat pystyneet hoitamaan myös asennuksen omatoimisesti, koska varsinaisia kaivuutöitä ei monesti tarvita. Ja vaikka loppupeleissä palkkaisitkin tehtävään ammattitaitoisen jätevesisuunnittelijan, helpottaa hänenkin työtään, kun asukas on jo valmiiksi kartoittanut tilanteen.

Jätevesisuunnitelma – toimi näin!

Se, mikä tarkalleen ottaen on jätevesisuunnitelmalta vaadittava sisältö, riippuu kohteen vaativuudesta. Useimmissa kunnissa selvityksen tekoon on tarjolla valmiita lomakkeita ja ELY-Keskuksissa myös henkilökohtaista neuvontaa. Hyvä esimerkki on toimia seuraavasti:

  1. Lataa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton selvityslomake Lataa tästä

Lomakkeelta täytä kiinteistön omistajaa, kiinteistöä, rakennusta, varusteita ja käymäläratkaisua koskevat tiedot. Jätevesien käsittelyä koskevassa osassa, rastita ”Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo*” ja syötä Mallin nimi (esim. ”GeoTrap pienpuhdistamo”). Rastita jäteveden johtamista koskevat kysymykset (jätevedestä voidaan ottaa näyte). Arvioi tai mittaa kysytyt etäisyydet. Lopuksi rastita Asemapiirustus* (jonka voit myöhemmin liittää selvityslomakkeelle).

Jos et tahdo seurata Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton selvityslomakepohjaa, voit kirjoittaa selvityksen itse. Tässä ohjeet omaan selvitykseen:

Kirjoita vapaamuotoinen jätevesiselvitys

Kirjoita suunnitelmasi esimerkiksi Microsoftin Word -dokumentille. Kuvaa suunnitelmassa karkeasti seuraavat asiat:

  1. Kiinteistön käyttö; kesämökki vai ympärivuotinen käyttö? Talouden koko, käytössä olevat laitteet, esim. astianpesukone, pesukone, suihku, sauna yms.
  2. Miten jätevettä muodostuu? Pesuvedet eli harmaat vedet ja käymälävedet eli mustat vedet – paljonko ja missä eri pisteissä.
  3. Kuvaa nykyinen puhdistusjärjestelmä, jos sellainen on.
  4. Suunnitellut parannukset jäteveden puhdistukseen: suunnitellut puhdistamot (esim. GeoTrap) ja niiden esitteet ja asennuskuvat (Lataa tästä). Tonttikartta, jossa on selvitetty veden käytön pisteet, puhdistamojen tai umpisäiliöiden sijainnit sekä mahdolliset purkupaikat.
  5. Jäteveden käsittelyn käyttö- ja huolto-ohje. Lataa tästä.

 

Tällaisen selvityksen perusteella on moni mökkiläinen saanut hyväksynnän ja luvan toteuttaa jätevesiremontti oman selvityksensä pohjalta. Myös meiltä Pikkuvihreiltä voit saada opastusta selvityksen tekoon sekä suodattimien valintaan.

2. Kun olet saanut suunnitelman valmiiksi, ole yhteydessä oman mökkikuntasi rakennusvalvontaan. Googleta esimerkiksi ”Naantali rakennusvalvonta” tai ”Kustavi ympäristöviranomainen” oman kuntasi mukaan. Mikäli on kyse pelkästä jätevesijärjestelmän rakennus- tai muutostyöstä, menevät ne yleensä toimenpidelupana tai jopa pelkkänä ilmoituksena. Tässä on kuntakohtaisia eroja, joten yleispätevää ohjetta on mahdotonta tässä antaa. Kannattaa rohkeasti kysyä oman kunnan ohjetta asiasta.

3. Kun saat kunnasta hyväksynnän, voit rauhassa toteuttaa suunnittelemasi muutostyöt ja saattaa jäteveden käsittelyn asetuksen vaatimalle tasolle. Tämä on tietysti myös kiinteistön arvoa kohottava asia, kun asiat on hoidettu kuntoon. Hyvin dokumentoitu järjestelmä ja huoltopäiväkirja helpottavat myös elämää, jos mökki vaihtaa omistajaa tai huollosta vastaava henkilö mökin käyttäjäkunnassa vaihtuu.

Jos jostain syystä et saa hyväksyntää tai kunta vaatii pätevän jätevesisuunnittelijan tekemää suunnitelmaa, voit olla yhteydessä esimerkiksi meihin Pikkuvihreässä, niin me osaamme auttaa eteenpäin.

4. Kannattaa myös huomioida, että jätevesiremontti niin vakituisella kuin vapaa-ajan asunnollakin on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä. Tarkempia tietoja löytyy vero.fi sivuilla hakusanalla ”kotitalousvähennys”.

 

Jos siis jätevesiasiat ovat vielä rempallaan – rohkaisemme tarttumaan härkää sarvista! Suurin osa mökkiläisistä – eritoten kuivakäymälää käyttävät- saavat jätevetensä hoidettua ja asiat oikealle tolalle pienellä vaivalla.