Käymälät luonto- ja matkailukohteissa

Luonto- ja matkailukohteissa käymälöistä on syytä pitää erityisen hyvää huolta, sillä positiivinenkin matkailukokemus voi tärveltyä, jos vessa jää mieleen kauhukokemuksena. Toisaalta, hyvä kuivakäymälä on vahva kilpailuvaltti.